/**//**//**//**//**//**//**//**//**//**/ Co si myslí Češi v zahraničí? SLIDER - Featured Articles - Česká diaspora

HLAVNI SLIDER DIASPORA

Den české diaspory 2020
Spolek Česká škola bez hranic vyhlašuje Den české diaspory inspirovaný knihou Petra Síse Zeď.
Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí
Speciální webové stránky, kde najdete informace k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, školství a vzdělávání, službám zastupitelských úřadů, podnikání nebo právním otázkám. Web provozuje Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí
Co je česká diaspora?
Proč se o Čechy v zahraničí zajímat. Co očekávají od svého mateřského státu?
Co si myslí Češi v zahraničí?
Síť zahraničních českých škol nám umožňuje mapovat a reflektovat potřeby Čechů, kteří v zahraničí žijí.
/**/

Máte dotazy, podněty nebo připomínky? Napište nám je do online dotazníku. Váš dotaz předáme Meziresortní komisi pro Čechy žijící v zahraničí.

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM 2016

csbh diaspora 03ČŠBH realizovala v roce 2016 krátký dotazníkový průzkum na téma Češi v zahraničí a jejich vztah k mateřskému státu, na který odpovědělo celkem 700 osob.

Z jeho výsledků vyplývá: Většině respondentů je mezi 27 a 50 lety a jsou to především ženy. Jde o osoby žijící převážně v Evropě (v menší míře v Severní Americe), narozené na území bývalého Československa. Téměř polovina respondentů žije v zahraničí déle než 10 let, většina odešla po roce 1989. Více než 2/3 respondentů žijí ve smíšeném manželství. 68 % má vysokoškolské vzdělání.

Více než polovina dotázaných má pocit, že se jich události v České republice týkají a aktivně sledují politické i kulturní dění. Z dotazníku vyplývá, že nejčastější překážkou v aktivním politickém životě je vzdálenost místa pobytu od místa konání voleb a neinformovanost občanů.

„Ano, nechci ztratit přehled, je to můj první domov a není mi lhostejný jeho osud.“

„Vzdálenost a tím časová a finanční náročnost – 3 hodiny autem k nejbližšímu úřadu/ 500 km na velvyslanectví, 380 km na konzulát.“

„Myslela jsem, že ze zahraničí nejde volit.


Asi 2/3 respondentů uvedly, že udržují češtinu u svých dětí/vnoučat zejména proto, aby předali české tradice a kulturu. Pouhých 36% však udržuje češtinu na verbální i písemné úrovni.

„Je velice náročné přenést "češství" na další generaci a zde by měl začít český stát něco dělat. Já to vědomí, že jsem Češka, mám, ale moje děti se tak pravděpodobně cítit nebudou. Zde je potřeba větší podpora rodičů dvojjazyčně vychovávaných dětí.“

Téměř 400 respondentů má pocit, že se o ně český stát dostatečně nezajímá, nebere zřetel na jejich potřeby a nevnímá je jako občany České republiky.

„Zařizování některých potřebných dokumentů v ČR pro osobu, která žije v zahraničí, je docela výzva. České úřady nejsou připraveny na možnost pomoci lidem, kteří jsou v ČR jen během krátkého období.“

„Největší problém je s tím, že sami úředníci nevědí, co jako občan s trvalým občanstvím v ČR žijící dlouhodobě v zahraničí, musí na kterém úřadě mít zajištěné.“

92% dotázaných se cítí být Čechy a mají vztah ke svým českým předkům.

„Ano, všude říkám, že jsem Češka. Moje čtyřletá dcera říká, že je napůl Češka ???? (otec je cizinec).

„Ano. V tomto duchu také vychovávám své děti. Sice se narodily v Kanadě, ale kořeny mají české; já i manžel jsme Češi. Proto jim říkáme, že jsou Čecho-Kanaďani.”

Kompletní analýzu průzkumu lze najít zde
facebook_page_plugin