/**//**//**//**//**//**//**//**//**//**/ Konference 2021 - Česká diaspora
Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory
Pozvánka na konferenci ve dnech 7. a 8. října 2021
/**/

 Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory 7. a 8. října 2021

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PČR PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY SENÁTU PČR PANA MILOŠE VYSTRČILA

společně s odbornými partnery

AKADEMIÍ VĚD ČESKÉ REPUBLIKY zastoupenou ETNOLOGICKÝM ÚSTAVEM AV ČR PRAHA,

MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY,

MEZINÁRODNÍM KOORDINAČNÍM VÝBOREM ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ

Vás zvou na konferenci

„ÚLOHA A MÍSTO ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH A AKTUÁLNÍ POTŘEBY ČESKÉ DIASPORY“

Termín: 7. a 8. října 2021

Čas: 09:00 – 17:00 hodin

 

Místo: Jednací sál Valdštejnského paláce, sídlo Senátu PČR, recepce A, Valdštejnská ulice (v blízkosti stanice metra „ A“ Malostranská).

Přihlášky: místa v jednacím sále jsou již plná, konferenci bude možné sledovat on-line v anglickém tlumočení na stránkách www.senat.cz.

Vstup: na základě potvrzené přihlášky, s platným průkazem totožnosti a s nutností absolvovat bezpečnostní prohlídku, popřípadě čestné prohlášení o bezinfekčnosti na COVID – 19 (dle aktuální situace a v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR).

 

PROGRAM KONFERENCE

„ÚLOHA A MÍSTO ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH A AKTUÁLNÍ POTŘEBY ČESKÉ DIASPORY“

 • 7. říjen 2021 (první den konference)

Registrace účastníků: 09:00 – 09:30

Zahájení konference: 09:30 – 11:00

Moderátorka: Bronislava Vacková, tajemnice Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

 • Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí: uvítání účastníků konference

 • Miloš Vystrčil, předseda Senátu PČR: zahájení konference

 • Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR: zdravice

 • Jakub Kulhánek, ministr zahraničních věcí ČR: zdravice

 • Miroslav Krupička, tajemník Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů: zdravice

 • Jiří Woitsch, ředitel Etnologického ústavu AV ČR: zdravice

 • Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR: Tematické zaměření konference

Přestávka na občerstvení: 11:00 – 11:30

První část konference: 11:30- 13:30

Moderátor: Petr Kolář, bývalý velvyslance ČR v USA a Rusku

 • Ivan Dubovický, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha: První světová válka a krajané na Americkém kontinentu

 • Roman Zaoral, Fakulta humanitních studií UK, Praha: Krajanská vlastenecká potence v Kanadě

 • Jaroslav Vaculík, Pedagogická fakulta MU, Brno a Naďa Valášková, Etnologický ústav AV ČR, Praha: Vyslanci české kultury na Ukrajině

 • Petr Lozoviuk, Filosofická fakulta ZČU, Plzeň: Češství na Krymu

Přestávka na oběd: 13:30 – 15:00

Pokračování první části konference: 15:00 – 17:00

 • Ivo Barteček, Filosofická fakulta UP, Olomouc: Krajanské školství na příkladu Chorvatska

 • Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR, Praha: Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích na příkladu české migrace do Francie

Přihlášené koreferáty a závěrečná diskuse k celému tématu

Číše vína, zve Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Černínský palác, Praha: 19:00

8. říjen 2021 (druhý den konference) 09:00 – 17:00

Druhá část konference: Aktuální potřeby české diaspory z hlediska spolupráce Senátu PČR, MZV ČR a dalších organizací

Registrace účastníků: 09:00 – 09:30

Zahájení a předání Cen za dlouholetou činnost pro krajanské komunity 09:30 – 10:00

Moderátor: Miroslav Krupička, tajemník Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, Praha

Přestávka na občerstvení: 10:00 – 10:30

První část konference: 10:30- 12:30

 • Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí: Krajané a volby

 • Jan Bondy, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR: Krajané z pohledu MZV ČR

 • Lucie Slavíková Boucher, předsedkyně Českých škol bez hranic z.s.: Školy v zahraničí a jejich přínos pro bilaterální vztahy

Vystoupení zástupců krajanských spolků ze Srbska, Rumunska a Chorvatska k otázce bilaterálních vztahů, diskuse

Přestávka na oběd: 12:30 – 14:00

Pokračování druhé části konference: 14:00 – 17:00

 • Vystoupení zástupců krajanských spolků z Německa, Rakouska, Švédska, Anglie a USA k otázce bilaterálních vztahů, závěrečná diskuse

Přestávka: 15:40 – 16:00

 • Martina Fialková, Spolek České kořeny, Praha: Filmová projekce z cyklu České kořeny

Závěr konference v 17:00

Pozvánka v PDF ke stažení.

Celou konferenci bude možné sledovat on-line na www.senat.cz , kdy bude možný přenos z Jednacího sálu v anglickém jazyce.

 

facebook_page_plugin