/**//**//**//**//**//**//**//**//**//**/ Rozhovory - úspěchy v zahraničí (5) - Česká diaspora

HLAVNI SLIDER DIASPORA

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory
7. a 8. října 2021
Situace Čechů v zahraničí
Výsledky dotazníkového průzkumu 2020 a záznam z online debaty Situace Čechů v zahraničí
Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí
Speciální webové stránky, kde najdete informace k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, školství a vzdělávání, službám zastupitelských úřadů, podnikání nebo právním otázkám. Web provozuje Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí
Co je česká diaspora?
Proč se o Čechy v zahraničí zajímat. Co očekávají od svého mateřského státu?
/**/

Pavlína Koubská: Vždy jsem toužila moci nějak propojit dvě země, které jsou pro mě neoddělitelné.05Pavlína Koubská, absolventka ENA, úřednice francouzského ministerstva financí; v současné době působí jako výměnný úředník na Úřadu vlády ČR. Místopředsedkyně Spolku bývalých absolventů ENA. Žije v Paříži a v Praze.

V současné době pracuješ na Úřadu vlády ve zvláštní pozici. Můžeš ji upřesnit?
Ano, jsem vyslána z Francie na Úřad vlády České republiky jako výměnný úředník. Tato výměna se uskutečňuje v rámci strategického partnerství mezi Francií a Českou republikou, což je dokument podepsaný premiéry obou zemí, v jehož rámci je zakotvena spolupráce mezi oběma zeměmi v různých oblastech a oblast spolupráce ve státní správě v ní je obsažena také.Konkrétně to znamená, že já působím v Praze na Úřadu vlády a čeští úředníci mají možnost vyjet do pařížského Generálníhosekretariátu pro evropské záležitosti (SGAE), což je vlastně ekvivalent sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády.

Vyjela jsi z francouzského ministerstva financí coby osoba s francouzským občanstvím. V čem vidíš svoji přidanou hodnotu pro Francii?
Myslím, že občanství v tomto vyslání nehraje zas až takovou roli, jde spíš o můj statut francouzského státního úředníka,který jsem ve Francii, po absolvování vysoké školy pro státní správu (ENA) a působení na ministerstvu, získala. Má přidanáhodnota pro Francii podle mého názoru spočívá hlavně v tom, že se snažím své francouzské administrativě objasňovat pozice zastávané Českou republikou ve vyjednáváních na evropské úrovni. Ve Francii se někdy můžeme setkat s přístupem, že kdo nezastává stejnou pozici, problematiku nepochopil. Nechci to nějak paušalizovat, samozřejmě to neplatí vždy, ale vysvětlení českých pozic a nastínění kontextu často při vzájemném pochopení hraje obrovskou roli. Já mám to štěstí, že znám jak fungování své rodné země tedy České republiky, tak mé „adoptivní země“ Francie, ve které žiji již 15 let.

V čem vidíš největší přínos své mise pro svoji první zemi, tedy pro ČR?
Určitě právě v tom vzájemném pochopení a vysvětlení francouzského přístupu. Zároveň doufám, že se v této úřednickévýměně bude moci dále pokračovat a že díky spolupráci mezi Úřadem vlády a SGAE budou moci čeští úřednícijezdit čerpat své zkušenosti do Francie. V příštím roce se bude opět podepisovat dohoda o strategickém partnerstvína několik let, úřednická výměna v ní, pevně doufám, bude opět figurovat.

Jak se chystáš svoji pracovní mezinárodní zkušenost dále využít?
Já se již poměrně dlouhou dobu pohybuju v oblasti evropských otázek, podílím se na přípravách jednání jak v evropské Radě, tak v Evropském parlamentu, zkušenost z fungování příprav těchto jednání v České republice je pro mě velice zajímavá a obohacující.

Co bude Tvojí největší inspirací do budoucna?
Vždy jsem toužila moci nějak propojit v profesním, ale i v osobním životě dvě země, které pro mě jsou a vždy budou neoddělitelné. Ovšem toto propojení není vůbec jednoduché. Myslím, že touhle výměnou se to trochu povedlo a chtěla bych v takových příležitostech nadále pokračovat.

Rozhovor vyšel ve zvláštním vydání Newsletteru ČŠBH u příležitosti mezinárodní konference Networking (novodobé) české diaspory, 2. 11. 2017
facebook_page_plugin