/**//**//**//**//**//**//**//**//**//**/ Rozhovory - úspěchy v zahraničí - Česká diaspora

HLAVNI SLIDER DIASPORA

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory
7. a 8. října 2021
Situace Čechů v zahraničí
Výsledky dotazníkového průzkumu 2020 a záznam z online debaty Situace Čechů v zahraničí
Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí
Speciální webové stránky, kde najdete informace k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, školství a vzdělávání, službám zastupitelských úřadů, podnikání nebo právním otázkám. Web provozuje Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí
Co je česká diaspora?
Proč se o Čechy v zahraničí zajímat. Co očekávají od svého mateřského státu?
/**/

Radka Bonacková: Jako Češka pracující pro bavorskou agenturu se mohu podílet na posilování dobrých vztahů našich zemí

radka bonackovaRadka Bonacková, projektová manažerka Česko-bavorské vysokoškolské agentury a zakladatelka České školy v Řezně. Vystudovala germanistiku a filozofii na Masarykově univerzitě, pracovala v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem. Žije v německém Řezně.

Pracujete jako projektová manažerka Česko-bavorské vysokoškolské agentury (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur). Čím se tato agentura zabývá?
Česko-bavorská vysokoškolská agentura je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy. 

Kdo založení agentury inicioval?
Činnost agentury byla zahájena v roce 2016 na základě rozvojové zprávy pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko. Základem spolupráce v oblasti vysokého školství pak jsou ujednání o bilaterální spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem vzdělávání a kultu, vědy a umění z let 2009 a 2014. S oběma ministerstvy úzce spolupracujeme. 

Jaký je přínos agentury pro německou a českou stranu?
Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí široké spektrum finanční podpory od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích, přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů, až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě toho pořádáme česko-bavorská vysokoškolská fóra zaměřená na různé typy spolupráce ve vědě a výuce na vysokých školách v Česku a Bavorsku, účastníme se veletrhů a informačních dnů vysokých škol a poskytujeme informační materiály v obou jazycích. Právě v těchto dnech v rámci delegací z a do Bavorska propojujemekonference rektorů vysokých škol z obou zemí. 

Jaké jsou Vaše cílové skupiny?
Nabídka agentury je zaměřená jak na vysokoškolské pracovníky a studenty z Bavorska a Česka, kteří hledají první kontakty v sousední zemi, tak i na vědce, kteří by chtěli prohloubit stávající spolupráci například v rámci výzkumných projektů financovaných z větších národních či evropských grantových programů. Mezi naše cílové skupiny tedy patří zájemci o studium v Česku a Bavorsku z řad studentů, vědečtí pracovníci vysokých škol, ale také kooperační partneři a instituce zodpovědné za mezinárodní spolupráci v oblasti vysokého školství. 

Setkáváte se s konkrétními podobami networkingu české diaspory? Pokud ano, jakými?
Mezi bavorskými studenty a vědci se zájmem o ČR je hodně krajanů a jejich potomků. Někteří z nich mají zájem o zlepšení svých znalostí češtiny, jiní by rádi navázali spolupráci s vysokou školou ve městě, odkud pocházejí jejich rodiče, další rozvíjejí vazby na německé a české firmy. Zdá se, že český networking má v Bavorsku mnoho podob, i když probíhá často poněkud skrytě. Je to jistě i tím, že jednotlivé komunity jsou poměrně uzavřené do sebe. Češi nejsou zvyklí zakládat si v Bavorsku vlastní spolky a aktivně v nich ve svém volném čase pracovat ve prospěch ostatních, to má své historické kořeny.Češi se navíc dobře integrují, což i přes jazykovou bariéru jde díky velmi podobné kultuře tady v Bavorsku snadno. V Horní Falci jsme před pár lety spolu s několika dalšími rodinami založili spolek Česká škola v Řezně, který nabízí odpolední a víkendové kurzy češtiny pro děti z českých a česko-německých rodin z širokého okolí. Vzorem nám byly české školy v Mnichově, v Drážďanech, ve Frankfurtu a v Berlíně, ale i mnoho dalších krajanských spolků po celém světě. Inspirovalo nás to, co dokázaly Češky jinde, a chtěly jsme dlouhodobě podporovat rozvoj češtiny u našich dětí. I když už víc než 15 letžiju v Bavorsku, cítím silné spojení se Šumavou, která zůstane mojí domovinou, a také s Brnem, kde jsem studovala a kde mám dodnes své nejlepší kamarády. Jsem doma v obou zemích. Díky zkušenosti s životem v zahraničí se velmi ráda setkávám s krajany a vážím si toho, když se snaží pro zemi svého původu něco udělat. Stejně tak si vážím podpory, kterou nám Čechům žijícím v zahraničí Česká republika poskytuje prostřednictvím MZV a MŠMT. Na oplátku propagujemevýuku češtiny jako jazyka sousední země, jazyka cizího či jazyka mateřského, a vychováváme budoucí české „vyslance“v zahraničí. Jsem ráda, že se jako Češka pracující pro vysokoškolskou agenturu založenou Svobodným státem Bavorsko mohu spolupodílet na posilování dobrých sousedských vztahů našich zemí. Jelikož jsem se narodila za železnou oponou, nepovažuji to v žádném případě za samozřejmost.

Rozhovor vyšel ve zvláštním vydání Newsletteru ČŠBH u příležitosti mezinárodní konference Networking (novodobé) české diaspory, 2. 11. 2017
facebook_page_plugin