/**//**//**//**//**//**//**//**//**//**/ KULTURA - Česká diaspora

HLAVNI SLIDER DIASPORA

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory
7. a 8. října 2021
Situace Čechů v zahraničí
Výsledky dotazníkového průzkumu 2020 a záznam z online debaty Situace Čechů v zahraničí
Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí
Speciální webové stránky, kde najdete informace k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, školství a vzdělávání, službám zastupitelských úřadů, podnikání nebo právním otázkám. Web provozuje Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí
Co je česká diaspora?
Proč se o Čechy v zahraničí zajímat. Co očekávají od svého mateřského státu?
/**/

KULTURANapsat dotaz / podnět / připomínku

Jak je možno podpořit český filmový festival v zahraničí?
Markéta Hodoušková, Francie 

Podporu české filmové přehlídky v zahraniční řeší v ČR Státní fond kinematografie (http://fondkinematografie.cz/), který má i konkrétní výzvu, pod okruhem č. 5., více níže: 2017-5-2-25 Propagace dobrého jména české kinematografie a přehlídky českých filmů v zahraničí

 
 1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
 2. Žádost o podporu kinematografie
 3. Podrobný popis projektu
 4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
 5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
 6. A) fyzická osoba
 7. B) právnická osoba se sídlem na území ČR
 8. C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
 9. D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
 10. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
 11. Závěrečná zpráva
                A) propagace dobrého jména české kinematografie
                B) přehlídky českých filmů v zahraničí
 12. Vyúčtování projektu
 13. Hlášení o spotřebě finančních prostředků 2017
MK ČR, 1. 11. 2017 

Jeden z nejlepších prostředků pro udržení kontaktu s Českem je být informován o dění v Česku a názorech Česka na dění ve světě či prostě slyšet současnou mluvenou češtinu je televize. Od roku 2008 se snažím, aby bylo možné, aby posluchači žijící v zahraničí mohli Českou televizi legálně sledovat, ale bezvýsledně. Je to politický problém nebo technicky? Co lze učinit, aby ČT implementovala, co televize jiných zemí byly schopny učinit? Charles Wiener, Švýcarsko 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o problematiku provozování veřejnoprávní služby v zahraničí, probíhá pravidelná komunikace o této problematice se Stálou komisí pro krajany žijící v zahraničí Senátu Parlamentu ČR. Komise se bude touto problematikou v rámci své činnosti dále aktivně zabývat.


MZV ČR, 1. 11. 2017
facebook_page_plugin