/**//**//**//**//**//**//**//**//**//**/ VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, VÝZKUM - Česká diaspora

HLAVNI SLIDER DIASPORA

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory
7. a 8. října 2021
Situace Čechů v zahraničí
Výsledky dotazníkového průzkumu 2020 a záznam z online debaty Situace Čechů v zahraničí
Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí
Speciální webové stránky, kde najdete informace k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, školství a vzdělávání, službám zastupitelských úřadů, podnikání nebo právním otázkám. Web provozuje Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí
Co je česká diaspora?
Proč se o Čechy v zahraničí zajímat. Co očekávají od svého mateřského státu?
/**/

VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, VÝZKUMNapsat dotaz / podnět / připomínku


I have developed relationships between the University of Minnesota where I work and Masaryk University in Brno. How do I engage with others who have developed similar partnership and learn about their partnerships?
Renata Tichá, USA 

Pokud se jedná o spolupráci s jinými českými vysokými školami, pak je vhodné kontaktovat jejich zahraniční oddělení, seznamy vysokých škol lze nalézt na webu MŠMT nebo Domu zahraniční spolupráce.http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3http://www.studyin.cz/universities/

MŠMT ČR, 1. 11. 2017 

How can we develop further our initial relationship between the University of Minnesota and Masaryk University in Brno focused on inclusive education that was started with a small seed grant from US Embassy in Prague? Renata Tichá, USA 

Masarykova univerzita (MU) má v těchto záležitostech autonomii, doporučujeme tedy kontaktovat přímo MU.


MŠMT ČR, 1. 11. 2017

Proč česká vláda nevytváří soubor ročních grantových soutěží, které vyžadují společné návrhy amerických a českých univerzit (podobně jako iniciativa USA-Indie z 21. století)? Brian Abery, USA 

Spolupráce s USA probíhá na národní úrovni v rámci Fullbrightovy komise a dále na dílčích specifických výzkumných tématech.


MŠMT ČR, 1. 11. 2017

Jak se mohu dozvědět o nových programech pro české děti, které mohou vidět zdarma na on-line přes webové stránky, aby si mohly zachovat svoji kulturu, když nemají nikoho s kým mluvit česky? Petra Petry California USA 

Doporučujeme ČT Déčko.
http://decko.ceskatelevize.cz/

MŠMT ČR, 1. 11. 2017

Můj syn Daniel končí High school tento rok a chtěl by studovat v ČR. Je nějaký program v České republice, kde by si mohl zlepšit český jazyk? Popřípadě studovat v českém i anglickém jazyce? Do Čech jezdí každý rok v létě a miluje to tam. Existují v ČR vzdělávací programy pro české děti žijící v zahraničí? Erika Barry, Kalifornie
  • Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) http://ujop.cuni.cz/en/courses/   nabízí placené přípravné programy pro zahraniční studenty (v češtině, ale i v angličtině) – příprava se věnuje češtině a odbornému předmětu podle oblasti zájmu (technické, ekonomické, společensko-vědní, umělecké, přírodovědné, medicínské). V těchto kurzech se začíná s nulovou nebo nízkou znalostí češtiny.
  • Od roku 2019/20 bude možné nastoupit i se znalostí B1 podle SERR (mírná pokročilost češtiny) + odborná příprava.
  • V současné době ÚJOP UK nabízí jazykové kurzy bez odborné přípravy na všech úrovních podle SERR. Studenty si sami rozřazujeme /http://ujop.cuni.cz/strediska/praha-albertov/.
  • Pokud zájemce potřebuje pouze mírnou korekci, intenzivní dopilování, může se přihlásit do programu, který ÚJOP UK realizuje v rámci Podpory českého kulturního dědictví v létě (přelom července a srpna), měsíční kurz českého jazyka pro příslušníky krajanských komunit, který je hrazen ze stipendia http://ujop.cuni.cz/kurz/kurz-cestiny-pro-krajany.  
V anglickém jazyce je na českých vysokých školách možno studovat širokou škálu oborů. Studium je na rozdíl od studia v českém jazyce zpoplatněné.

MŠMT ČR, 1. 11. 2017

Pokud by mladí lidé, kteří vyrostli v zahraničí, hledali práci v ČR, budou pravděpodobně potřebovat kurzy „technického“ – odborného jazyka. Kam se mohou obrátit? Dále budou potřebovat informace obecného charakteru: jak česká společnost funguje, jak a kolik se platí daně, jaké jsou příjmy, jak funguje české školství a jak do škol zapsat své děti, jak získat bydlení a jaké jsou náklady, jak jsou uznávány VŠ diplomy – kde lze tyto informace, ideálně pohromadě, najít? Rafael Boucher, Francie

V podstatě lze odpovědět obdobně jako na předchozí otázku – co se vzdělání týče. ÚJOP UK je schopen připravit i kurz odborného jazyka pro v češtině velmi pokročilé studenty. Zároveň organizuje kurzy češtiny pro v oboru velmi pokročilé studenty (čeština pro lékaře, přípravné kurzy pro magistry v oborech ekonomie, technika, humanitní vědy). Informace obecného charakteru se dosud na jednom místě nenalézají.


MŠMT ČR, 1. 11. 2017

Jako Češku žijící již 17 let v Austrálii, ve státě Queensland, v Brisbane, která je členkou Československého klubu a hlasatelkou pro komunitní, etnické rádio pro Čechy, mne překvapil nízký zájem o český jazyk v Brisbane. Zájem o výuku českého jazyka v Brisbane byl a je natolik malý, že se v Brisbane čeština vůbec nevyučuje, i přes angažování členů Československého klubu. Jak tuto problematiku vidí Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí? Má Meziresortní komise nějaké doporučení, co se týká šíření a udržování českého jazyka mezi Čechy trvale žijícími v zahraničí? Rádio 4EB 98.1 FM úzce spolupracuje s rádiem Praha, Českým rozhlasem v ČR a při jejich návštěvě mi bylo řečeno, že finanční prostředky pro vysílání pro Čechy v cizině, jsou značně omezené a v posledních letech čím dál tím nižší. Zabývá se Meziresortní komise touto problematikou? Lenka Te Whiu, Austrálie 

Od r. 2012 do 2017 pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR registrovalo zájem o výuku českého jazyka ze strany Czechoslovakian Club in Queensland", který provozoval školičku pro malé děti Klokánek. Pravidelně žádal o podporu z Programu podpory českého kulturního dědictví nejen na Klokánka, ale i na tisk a distribuci měsíčníku Krajanský list. V letošním roce vznikl samostatný spolek Česká škola Brisbane, kde roste počet zájemců o český jazyk. V současnosti je zde zapsáno 43 studentů.Český rozhlas provozuje zahraniční vysílání na základě objednávky státu prostřednictvím MZV ČR. Vládní úsporná opatření s sebou nesla i nutnost snižování příspěvku pro ČRo, z nějž je financováno vysílání Radia Praha. Bylo zrušeno vysílání na krátkých vlnách a plně nahrazeno vysíláním přes internet. Od r. 2013 však znovu došlo k pomalému a postupnému navyšování rozpočtu ukotvenému smlouvou mezi MZV a ČRo. Schéma vysílání (jazykové půlhodiny následující za sebou), všechny jazykové mutace i kvalitní webová stránka www.krajane.net zůstaly zachovány.

MZV ČR, 1. 11. 2017 

Je připravována nějaká projektová iniciativa pro vysokoškolské instituce, aby z ní mohly získat finance a podílet se tak na podpoře a spolupráci s krajanskými spolky v zahraničí (konkrétně se jedná o Ukrajinu - Žytomyr a Rumunsko - Banát)? Zatím probíhala pouze materiální podpora ze strany univerzity (učebnice, bloky, tužky a další pomůcky pro výuku češtiny apod.). Eva Fichtnerová, Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích 

Finanční prostředky, které VŠ získávají prostřednictvím MŠMT, jsou určeny na vzdělávací činnost v akreditovaných studijních programech, Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí aktuálně žádný podprogram na tuto spolupráci nezahrnuje.

MŠMT ČR, 1. 11. 2017

Jaká je informovanost o krajanských stipendiích v krajanských spolcích v zahraničí? Jana Sobolová, FF MU 

Krajanské spolky jsou o nabídce stipendií a kurzů informována prostřednictvím vysílaných učitelů, působí-li při komunitě, dále prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, webových stránek MŠMT, MZV i DZS.


MŠMT ČR, 1. 11. 2017 

Rádi bychom v roce 2018 zorganizovali mezioborový summit pro české odborníky žijící v zahraničí. Jaké jsou možnosti spolupráce s Mezirezortní komisí na takovém projektu a jaké jsou případně možnosti financování takové aktivity? Jan Rieger, Czechexperts 

Meziresortní komise bude i nadále monitorovat projekt Czechexperts, a to ve spolupráci s Českými centry, zastupitelskými úřady a Českou školou bez hranic z.s. Komise plánuje navázání spolupráce rovněž s Radou pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády. Vzhledem k tomu, že Komise je pouze koordinační orgán a nedisponuje žádnými finančními prostředky, nemá možnost poskytovat finanční podporu.

MZV ČR, 1. 11. 2017 

Jak získat certifikaci na konání zkoušek z českého jazyka v úrovni A1 - B2? Naši studenti přijíždějící přes Erasmus si občas stěžují na nepochopení jejich vyučujících. Existuje program, který by profesorům VŠ poskytl více informací o českých školách v zahraničí, o specifické výuce, která nemůže být tak "uniformní", jako je v klasické třídě češtiny na ZŠ či v MŠ? Pro dospělé existuje řada vyučovacích programů online, je něco takového i pro děti? Markéta Tomčíková, Řecko 

Nejasný dotaz
  • Buď se jedná o certifikaci pracoviště, aby mohlo zkoušky provádět: to možné není, ale je možné na základě smlouvy so spolupráci s ÚJOP UK zkoušku uskutečnit prakticky kdekoli při dostatečném množství kandidátů (letos například i v Tokiu). Vychází se z obecných podmínek a detaily se dolaďují podle příslušného místa. Většinou se jedná o spolupráci s univerzitou nebo Českým centrem či jinou organizací. Proces zkoušení je pevně nastaven, předseda přijede z ČR, materiály se v ČR hodnotí (včetně nahrávek ústní zkoušky).
Není zřejmé, co je myšleno tím, že si studenti stěžují na nepochopení vyučujících.  Co se týče programu pro vyučující - buď se může jednat o výuku češtiny - pak ÚJOP UK nabízí metodický Zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka určený učitelům z různých typů škol http://ujop.cuni.cz/kurz/dvousemestralni-zdokonalovaci-kurz-k-vyuce-cestiny-jako-ciziho-jazyka?from=91. Brzy i jako e-learning. Nebo se jedná obecně o pedagogické dovednosti – Univerzita Karlova svým vyučujícím nabízí prostřednictvím rektorátu řadu seminářů ke zdokonalení lektorských dovedností, práci se skupinou, flip classes a podobně. Do akreditovaných programů (v oblasti pedagogiky) není zahrnuto specifikum výuky v tzv. českých školách v zahraničí.Přípravu on-line kurzů pro děti zvažoval v minulosti ÚJOP UK, pro nedostatek finančních zdrojů nebyl projekt dále rozpracován.

MŠMT ČR, 1. 11. 2017

Český akademický titul Ing. lze v Rakousku oficiálně používat (přepisovat) pouze v této v Česku udělené podobě. Titul Ing. se však v Rakousku používá u osob, které ukončily středoškolské vzdělání technického směru. Toto pociťují absolventi vysokých škol z ČR jako degradaci jejich vzdělání a raději se ke svému titulu nehlásí. Je třeba podotknout, že v Rakousku je titul pokládán za součást jména a je všude užíván. Automatický přepis českého akademického titulu Ing. ve formě běžné v Rakousku (např. Dipl.-Ing. nebo MSc) by bylo možné dosáhnout na základě bilaterální mezistátní dohody a tímto tento problém vyřešit. Pavel Pachta, Marie Pachtová, "VŠE Alumni Austria" (oficiální Klub absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze žijících v Rakousku) https://www.facebook.com/vsealumniaustria/ 

V Rakousku užívaný titul inženýr, který byl zaveden císařským nařízením ze 14. března 1917, nepůsobí těžkosti pouze absolventům českých vysokých škol, nýbrž i rakouským držitelům titulu diplomovaný inženýr (Diplomingenieur – Dipl. Ing.), který je od roku 1938 udělován absolventům univerzit. Označení inženýr (Ing.), které je identické s naším akademickým titulem a bylo dosud udělováno absolventům středních škol po složení maturitní zkoušky (Reifeprüfung) na technicky zaměřených školách, se stal tématem řady diskuzí i na rakouské straně. Aktuální praxe v Rakousku je taková, že tento titul můžou používat před jménem absolventi technicky zaměřených středních škol až po prokazatelné tříleté praxi. Nově, s platností od 1. května 2017, vstoupil v Rakousku v platnost nový zákon, který je v souladu s Evropským rámcem kvalifikací (EQR), kde je uvedeno, že titul Ing. používají v Rakousku osoby, které dosáhly ve vzdělávání úroveň EQF 6, které dosáhnou absolventi/absolventky po ukončení vyššího odborného vzdělávání nebo absolvování bakalářského studijního programu na vysoké škole s cílem získat titul Bc. nebo BcA. Při nostrifikačním řízení v Rakouské republice, kdy je rozhodnuto o platnosti zahraničního vysvědčení domácími úřady, a tím je i uznán dosažený stupeň vzdělání v České republice za rovnocenný s příslušným stupněm rakouského vzdělání, je již využívána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu (53/2009 Sb. m. s.), ve které se ve článku 9 hovoří o činnosti expertní komise, která v zájmu usnadnění procesu vzájemného uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce a se zřetelem na Lisabonskou úmluvu o uznávání kvalifikací týkající se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu z roku 1997. Tato expertní komise zároveň vypracovává příslušná doporučení. Z tohoto důvodu nepovažuje MŠMT za nutné v této otázce zahájit jednání o uzavření nové bilaterální smlouvy s rakouskou stranou, případně s Rakouským spolkovým ministerstvem pro vědu, výzkum a hospodářství, které má tuto otázku ve své kompetenci. Na rakouské straně je za otázku mezinárodního uznávání akademických titulů zodpovědné Národní informační centrum pro uznávání akademických titulů, AMIC NARIC AUSTRIA. Zájemce o nostrifikaci však musí prokázat, že uznání kvalifikace pro jeho působení v Rakousku je nezbytné. Ve všech ostatních případech je posouzení zahraničního studia na zvážení zaměstnavatele. V případě, že českou kvalifikaci (český zahraniční titul) potřebují čeští absolventi vysoké školy inženýrského studia pro výkon svého povolání nevyhnutelně uznat, je oslovena v rámci nostrifikačního řízení univerzita, případně vysoká škola, na které je realizováno srovnatelné studium. V rámci tohoto řízení pak může uchazeč upozornit rakouskou stranu, že je jeho studium v ČR srovnatelné se studiem diplomovaného inženýra v Rakousku, a že uznání titulu Ing. není v Rakousku ekvivalentní. A prostřednictvím žádosti zažádat o uznání titulu Dipl.-Ing., který je ekvivalentní našemu českému titulu Ing.


MŠMT ČR, 1. 11. 2017 
facebook_page_plugin